จำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์

บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง เราขายสารเคมี เคมีภัณฑ์ แล็ปเกรด (Lab Grade) ยี่ห้อ QREC ของนิวซีแลนด์ สำหรับ ห้องแล็ป, ห้องทดลอง, สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ราคาพิเศษ จัดส่งถึงที่ทั่วประเทศ
 

Mobile : 084-036-6268 , 083-468-0960
Mail : Virotekorat@gmail.com
วิธีค้นหาสารเคมี

1. กดปุ่ม Ctrl+F หน้าต่างค้นหา (Find) จะแสดงขึ้นมา

2. พิมพ์ชื่อสารเคมีที่ต้องการค้นหา

3. คลิกปุ่ม Next เพื่อค้นหาสารเคมีรายการถัดไป

4. หากมีข้อความที่ค้นหาอยู่ในหน้านี้ จะแสดงกรอบล้อมรอบข้อความA
CL-001 Acetamide, Extra pure 100g. 1,200
CL-002 Acetamide, AR 500g. 2,860
CL-003 Acetic acid Glacial, AR(PE) 2.5L. 700
CL-004 Acetic acid Glacial, AR(glass) 2.5L. 780
CL-005 Acetone, AR(PE) 2.5L. 840
CL-006 Acetone, AR(PE) 4L. 1,140
CL-007 Acetone, HPLC ( glass) 4L. 2,300
CL-008 Acetronitrile, AR( glass) 2.5L. 2,540
CL-009 Acetronitrile, AR(glass) 4L. 3,000
CL-010 Acetronitrile, HPLC ( glass) 2.5L. 2,300
CL-011 Acetronitrile, HPLC ( glass) 4L. 3,200
CL-012 Acetylacetone, synthesis grade 1L. 3,760
CL-013 Aluminium Ammonium Sulfate Dodecahydrate, AR 500g. 1,000
CL-014 Aluminium Chloride Hexahydrate, AR 500g. 1,260
CL-015 Aluminium Hydroxide, AR 500g. 1,400
CL-016 Aluminium Nitrate Nonahydrate, AR 500g. 880
CL-017 Aluminium Potassium Sulfate Dodecahydrate, AR 1kg. 1,600
CL-018 4-Aminoantipyrine (4-Aminophenazone), AR 25g 1,900
CL-019 Ammonia, Solution 25%, AR( glass) 2.5L 640
CL-020 Ammonia, Solution 28%, AR( glass) 2.5L. 660
CL-021 Ammonium Acetate, AR 500g. 640
CL-022 Ammonium Acetate, AR 1Kg. 1,200
CL-023 Ammonium Bromide, AR 500g. 3,000
CL-024 Ammonium Carbonate, AR 500g. 660
CL-025 Ammonium Carbonate, AR 1Kg. 1,180
CL-026 Ammonium Chloride, AR 500g. 580
CL-027 Ammonium Chloride, AR 1kg. 880
CL-028 Ammnium Dihydrogen Phosphate, AR 500g. 720
CL-029 Ammonium Heptamolybdate 4 Hydrate, AR 250g. 2,600
CL-030 Ammonium Heptamolybdate 4 Hydrate, AR 500g. 5,000
CL-031 Ammonium Hydrogen Carbonate, AR 500g. 680
CL-032 Ammonium Hydrogen Carbonate, AR 1kg. 1,160
CL-033 Di-Ammonium Hydrogen Citrate, AR 500g. 2,100
CL-034 Di-Ammonium Hydrogen Phosphate, AR 500g. 940
CL-035 Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate, AR(Ammonium Ferrous Sulfate Hexahydrate, AR) 500g. 840
CL-036 Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate, AR(Ammonium Ferrous Sulfate Hexahydrate, AR) 1kg. 1,440
CL-037 Ammonium Iron (III) Sulfate Dodecahydrate, AR(Ammonium Ferric Sulfate Dodecahydrate, AR) 500g. 1,260
CL-038 Ammonium Monovanadate, AR(Ammonium Metavanadate) 100g 1,240
CL-039 Ammonium Oxalate Monohydrate, AR 500g. 1,100
CL-040 Ammonium Peroxodisulfate, AR(Ammonium Persulfate) 500g. 700
CL-041 Ammonium Sulfate, AR 500g. 380
CL-042 Ammonium Sulfate, AR 1kg. 600
CL-043 Ammonium Thiocyanate, AR 500g. 900
CL-044 Ammonium Tartrat, AR (Di-Ammonium Tartrate) 500g. 3,200
CL-045 Antimony Potassium tartrate, AR 500g. 4,360
CL-046 L(+)-Ascorbic Acid, AR (Vitamin C) 250g. 3,100
B
CL-047 Barbituricacid,AR 100g. 13,900
CL-048 Barium Acetate, AR 500g. 2,300
CL-049 Barium Acetate, AR 1kg. 3,900
CL-050 Barium Chloride Dihydrate, AR 500g. 740
CL-051 Barium Chloride Dihydrate, AR 1kg. 1,340
CL-052 Barium Hydroxide Octahydrate, AR 500g. 860
CL-053 Barium Nitrate, AR 500g. 1,200
CL-054 Barium Sulfate, AR 500g. 800
CL-055 Barium Sulfate, AR 1kg. 1,400
CL-056 Barium Sulfate, Extra pure 500g. 700
CL-057 Barium Sulfate, Extra pure 1kg. 1,340
CL-058 Benzaldehyde, Synthesis Grade 1L. 2,400
CL-059 Benzene, AR 2.5L. 1,660
CL-060 Benzoic Acid, AR 500g. 800
CL-061 Benzyl alcohol, Extra pure 2.5L 4,400
CL-062 Bismuth Oxide (Bismuth Trioxide) 500g. 4,200
CL-063 Boric Acid , AR 500g. 440
CL-064 Boric Acid , AR 1kg. 760
CL-065 Bromocresol Green, lndicator, AR 5g. 1,260
CL-066 Bromocresol Purple, lndicator, AR 5g. 1,260
CL-067 Bromophenol Blue lndicator, AR 10g. 1,560
CL-068 Bromothymol Blue, lndicator, AR 25g. 3,340
CL-069 Brucine Sulfate hydrate(10,11-Dimethoxystrychnine), AR 25g. 8,000
CL-070 Buffer Solution #pH = 1.00 1L. 1,300
CL-071 Buffer Solution #pH = 2.00 1L. 1,300
CL-072 Buffer Solution #pH = 4.00 1L. 840
CL-073 Buffer Solution #pH = 4.00 5L. 3,000
CL-074 Buffer Solution #pH = 7.00 1L. 840
CL-075 Buffer Solution #pH = 7.00 5L. 3,000
CL-076 Buffer Solution #pH = 9.00 1L. 840
CL-077 Buffer Solution #pH = 10.00 1L. 860
CL-078 Buffer Solution #pH = 10.00 5L. 3,3000
CL-079 Buffer Solution #pH = 12.00 1L. 1,300
CL-080 1- Butane Sulfonic Acid Sodium Salt HPLC 25g. 8,500
CL-081 1-Butanol (N-Butyl alcohol), AR( glass) 2.5L. 2,000
CL-082 2-Butanol (See-Butyl Alcohol), AR( glass) 2.5L. 3,300
C
CL-083 Cadmium granular, AR 100g. 6,300
CL-084 Calcium Carbonate Precipitated, AR 500g. 2,100
CL-085 Calcium Carbonate Precipitated, AR 1kg. 3,960
CL-086 Calcium Chloride Anhydrous, AR 500g. 1,160
CL-087 Calcium Chloride Anhydrous, AR 1kg. 1,800
CL-088 Calcium Chloride Dihydrate, AR 500g. 680
CL-089 Calcium Chloride Dihydrate, AR 1kg. 1,200
CL-090 Calcium Hydroxide, AR 500g. 920
CL-091 Calcium Nitrate 4 Hydrate, AR 1kg. 1,100
CL-092 Calcium Sulfate Dihydrate, Extra pure 500g. 860
CL-093 Calcium Sulfate Dihydrate, Extra pure 1kg. 1,440
CL-094 Cerium(IV) Sulfate 4 hydrate, (Ceric Sulfate) Extra pure 100g. 8,400
CL-095 Chloramine-T, AR 250g. 2,200
CL-096 Chloroform, AR(glass) 2.5L. 1,740
CL-097 Chromium(III) Chloride 6 Hydrate, Extra pure 500g. 2,400
CL-098 Chromium(VI) Oxide (Chromium Trioxide) CrO3, Extra pure 500g. 1,400
CL-099 Chromium(III) Potassium Sulfate 12 Hydrate, AR 1kg. 3,100
CL-100 Citric Acid Anhydrous, AR 500g. 1,300
CL-101 Citric Acid Anhydrous, AR 1kg. 2,500
CL-102 Citric Acid Monohydrate, AR 500g. 580
CL-103 Citric Acid Monohydrate, AR 1kg. 980
CL-104 Cobalt(II) Chloride 6 Hydrate, AR 250g. 2,400
CL-105 Cobalt(II) Chloride 6 Hydrate, AR 500g. 4,800
CL-106 Cobalt(II) Nitrate 6 Hydrate, AR 100g. 1,140
CL-107 Cobalt(II) Nitrate 6 Hydrate, AR 250g. 2,900
CL-108 Cobalt(II) Sulfate 7 Hydrate, AR 500g. 3,500
CL-109 Copper(II) Acetate Monohydrate, AR 500g. 1,960
CL-110 Copper(II) Acetate Monohydrate, Extra pure 500g. 1,900
CL-111 Copper(I) Chloride (CUPROUS CHLORIDE), Extra pure 500g. 2,400
CL-112 Copper(II) Chloride Dihydrate(CUPRIC CHLORIDE), AR 500g. 1,320
CL-113 Copper(II) Nitrate Trihydrate (CUPRIC NITRATE), AR 500g. 1,660
CL-114 Copper(II) Sulfate Anhydrous, AR 500g. 1,700
CL-115 Copper(II) Sulfate Pentahydrate (CUPRIC SULFATE), AR 500g. 680
CL-116 Copper(II) Sulfate Pentahydrate (CUPRIC SULFATE), AR 1kg. 1,260
CL-117 Chromium (VI) Oxide (Chromium Trioxide) CrO3, Extra pure 500g. 1,400
CL-118 Crystal violet 25g 1,000
CL-119 Cyclohexane, AR(glass) 2.5L 1,960
D
CL-120 Dichloromethane, AR(METHYLENE CHLORIDE) (glass) 2.5L. 1,560
CL-121 Dichloromethane, AR(METHYLENE CHLORIDE) (glass) 4L. 1,640
CL-122 Diethanolamine, AR 2.5L. 3,800
CL-123 Diethylamine, AR 1L. 1,760
CL-124 Diethylether, AR(glass) 2.5L. 1,680
CL-125 Diethylether, AR(glass) 4L. 2,400
CL-126 N,N - Dimethylformamide, AR(glass) 2.5L. 1,560
CL-127 1,5 Diphenylcarbazide, AR 25g. 2,100
CL-128 1,5 Diphenylcarbazone, AR 25g. 2,860
E
CL-129 EDTA-Di Sodium Salt, Dihydrate, AR 500g. 1,000
CL-130 EDTA-Di Sodium Salt, Dihydrate, AR 1kg. 1,840
CL-131 EDTA-Di Sodium Salt, 0.1N Solution 1L. 960
CL-132 EDTA Magnesium Disodium Salt, AR 100g. 2,500
CL-133 Eriochrome Black T, AR 25g. 1,060
CL-134 Ethanol Absolute 99.9%, AR 2.5Lt. 1,160
CL-135 Ethanol Absolute 99.9%, AR 4Lt. 1,600
CL-136 Ethanolamine, AR(PE) 2.5L. 1,600
CL-137 Ethanolamine, AR(glass) 2.5L. 1,800
CL-138 Ethyl acetate, AR(glass), AR 2.5L. 1,200
CL-139 Ethyl Methyl Ketone, AR(PE) 2.5L. 2,160
CL-140 Ethylene Glycol, AR(PE) 2.5L. 1,540
F
CL-141 Formamide, AR 2.5L. 3,200
CL-142 Formaldehyde,Solution Min 37%(Formalin), AR(glass) 2.5L. 900
CL-143 Formic Acid, 85%, Extra pure (glass) 2.5L. 2,300
CL-144 Fuchsin acid 25g 1,460
CL-145 Fuchsin basic 25g 1,140
G
CL-146 D(+)-Glucose Monohydrate, Extra pure 500g. 500
CL-147 D(+)-Glucose Monohydrate, Extra pure 1Kg. 940
CL-148 D(+)-Glucose Anhydrous, Extra pure 1kg. 840
CL-149 L-Glutamic acid, AR 250g. 2,200
CL-150 Gelatin Powder, AR 500g. 1,960
CL-151 Glycerol 99.5%, AR 1L. 940
CL-152 Glycerol 99.5%, AR(glass) 2.5L. 1,800
H
CL-153 n- Heptane 99%, AR 2.5L. 2,500
CL-154 n- Hexane 99%, AR(glass) 2.5L. 1,560
CL-155 n- Hexane 99%, AR(glass) 4L. 2,500
CL-156 n- Hexane 99%, HPLC Grade (glass) 2.5L. 1,900
CL-157 n- Hexane 99%, HPLC Grade (glass) 4L. 2,500
CL-158 Hydrochloric Acid, 37%, AR(glass) 2.5L. 640
CL-159 Hydrochloric Acid, Volumetric Solution [ 0.1 Mol/L ] 1L. 600
CL-160 Hydrochloric Acid, Volumetric Solution [ 0.2 Mol/L ] 1L. 1,100
CL-161 Hydrochloric Acid, Volumetric Solution [ 0.5 Mol/L ] 1L. 900
CL-162 Hydrochloric Acid, Volumetric Solution [ 1 Mol/L ] 1L. 700
CL-163 Hydrochloric Acid, Volumetric Solution [ 6 Mol/L ] 1L. 1,100
CL-164 Hydrofluoric Acid 49%, AR 1L. 1,900
CL-165 Hydrofluoric Acid 49%, AR 2.5L. 4,100
CL-166 Hydrogen Peroxide 30%, AR 1L. 1,300
CL-167 Hydrogen Peroxide 30%, AR(PE) 2.5L. 2,560
CL-168 Hydrogen Peroxide 35%, Extra pure 1L. 1,300
CL-169 Hydrogen Peroxide 35%, Extra pure (glass) 2.5L. 1,960
CL-170 Hydroxlamine Hydrochloride, AR(Hydroxylammonium Chloride) 500g. 3,140
I
CL-171 Di-Isopropyl Ether Synthesis Grade 2.5L. 3,700
CL-172 Iodine, Resublime, AR 100g. 1,060
CL-173 Iodine, Resublime, AR 500g. 5,400
CL-174 Iodine, Volumetric Solution 0.01 Mol/L(0.02 N) 1L. 1,600
CL-175 Iodine, Volumetric Solution 0.05 Mol/L(0.1 N) 500ml. 960
CL-176 Iodine, Volumetric Solution 0.05 Mol/L(0.1 N) 1L. 1,460
CL-177 Iodine, Volumetric Solution 0.5 Mol/L(1 N) 1L. 3,300
CL-178 Iron(II)Chloride Tetrahydrate, AR(Ferrous Chloride Tetrahydrate, AR) 500g 3,000
CL-179 Iron(III)Chloride 6 Hydrate, AR(Ferric Chloride Hexahydrate) 250g. 700
CL-180 Iron(III)Chloride 6 Hydrate, AR(Ferric Chloride Hexahydrate) 500g. 900
CL-181 Iron(III)Chloride 6 Hydrate, AR(Ferric Chloride Tetrahydrate, AR) 1Kg. 1,540
CL-182 Iron(III) Nitrate 9 hydrate, AR(Ferric Nitrate 9 hydrate, AR) 500g. 1,160
CL-183 Iron(II) Sulfate 7 Hydrate, AR(Ferrous Sulfate) 500g. 600
CL-184 Iron(II) Sulfate 7 Hydrate, AR(Ferrous Sulfate) 1kg. 1,120
CL-185 Iron(III) Sulfate, AR(Ferric Sulfate, AR) 500g 1,300
CL-186 Isoamyl Alcohol, AR(glass) 2.5L. 3,080
CL-187 Isobutanol, AR(PE) 2.5L. 2,600
CL-188 Isopropyl Alcohol, AR(PE) (2-Propanol) 2.5L. 840
CL-189 Isopropyl Alcohol, AR(PE) (2-Propanol) 4L. 1,140
CL-190 2,2,4-Trimethylpentane, AR(Iso - Octane) 2.5L. 3,700
CL-191 2,2,4-Trimethylpentane, HPLC(Iso - Octane) 2.5L. 5,400
L
CL-192 Lanthanum(III)Chloride Heptahydrate, AR 100g. 2,800
CL-193 Lauric Acid, AR 500g. 1,300
CL-194 Lauric Acid, AR 1kg. 2,400
CL-195 Lead(II) Acetate 3 Hydrate, AR 500g. 1,380
CL-196 Lead(II) Nitrate, AR 500g. 1,100
CL-197 Lead(II) Sulfate, Extra pure 500g. 3,400
CL-198 Lead Cabonate basic, AR 500g 1,800
 
M
CL-199 Magnesium Acetate Tetrahydrate, AR 500g. 2,500
CL-200 Magnesium Hydroxide Carbonate Pentahydrate, Extra pure(Magnesium Carbonate basic Extra Pure) 250g. 1,200
CL-201 Magnesium Hydroxide Carbonate Pentahydrate, Extra pure(Magnesium Carbonate basic Extra Pure) 500g. 1,760
CL-202 Magnesium Chloride Hexahydrate, AR 500g. 700
CL-203 Magnesium Chloride Hexahydrate, AR 1kg. 1,300
CL-204 Magnesium Nitrate Hexahydrae, AR 500g. 1,060
CL-205 Magnesium Nitrate Hexahydrae, AR 1kg. 1,800
CL-206 Magnesium Oxide, Extra pure 500g. 920
CL-207 Magnesium Sulfate Anhydrous, AR 500g. 1,320
CL-208 Magnesium Sulfate Anhydrous, AR 1kg. 2,200
CL-209 Magnesium Sulfate Heptahydrate, AR 500g. 600
CL-210 Magnesium Sulfate Heptahydrate, AR 1kg. 1,000
CL-211 Malachite Green, Extra pure 25g. 800
CL-212 Malachite Green, Extra pure 100g. 2,200
CL-213 Maleic Acid, Extra pure 500g. 1,640
CL-214 Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, AR 500g. 1,100
CL-215 Manganese(II) Sulfate Monohydrate, AR 500g. 800
CL-216 Manganese(IV) Oxide, Extra Pure 500g. 1,160
CL-217 D(-)- Mannitol, AR 500g. 1,280
CL-218 Mercury(II) Chloride, AR 100g. 3,740
CL-219 Mercury(II) Iodide, AR 100g. 3,000
CL-220 Mercury(II) Iodide, AR 250g. 6,500
CL-221 Mercury(II) Nitrate monohydrate, AR 250g. 8,600
CL-222 Mercury(II) Nitrate monohydrat, AR 500g. 17,000
CL-223 Mercury(II) Sulfate, AR 100g. 2,660
CL-224 Mercury(II) Sulfate, AR 250g. 4,800
CL-225 Methanol(Methyl Alchol), AR(PE) 2.5L 580
CL-226 Methanol, AR(glass) 2.5L 760
CL-227 Methanol, AR(PE) 4L. 960
CL-228 Methanol, AR(glass) 4L 1,000
CL-229 Methanol, HPLC (glass) 2.5L. 1,300
CL-230 Methanol, HPLC (glass) 4L. 1,960
CL-231 Methyl Orange, C.I. 13025 Indicator 25g. 760
CL-232 Methyl Orange, C.I. 13025 Indicator 100g. 1,680
CL-233 Methyl Red, C.I. 13020 Indicator 25g. 720
CL-234 Methylene Blue C.I. 52015, Extra pure 25g. 840
CL-235 Methylene Blue C.I. 52015, Extra pure 100g. 2,760
CL-236 1-Methyl-2-Pyrrolidone, AR 2.5L. 3,300
CL-237 Murexide, Indicator 25g. 3,000
N
CL-238 N-(1-Napthyl) Ethylenediamine dihydrochioride(NED), AR 10g 3,300
CL-239 Nickel(II) Chloride Hexahydrate, Extra pure 500g. 2,400
CL-240 Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, Extra pure 500g. 2,800
CL-241 Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Extra pure 500g. 2,100
CL-242 NitricAcid 65%, AR(glass) 2.5L. 800
CL-243 NitricAcid 69%, AR(glass) 2.5L. 900
O
CL-244 Oleic Acid, Extra pure 1L 1,560
CL-245 Orthophosphoricacid 89%, AR (PE) 2.5L. 1,500
CL-246 Orthophosphoricacid 89%, AR (glass) 2.5L. 1,580
CL-247 Oxalic Acid Dihydrate, AR 500g. 1,000
CL-248 Oxalic Acid Dihydrate, AR 1kg. 1,560
CL-249 1-Oxtain-Sulfonic Sodium Salt 25g. 5,200
P
CL-250 n- Pentane 99% (glass) 2.5L. 2,600
CL-251 Perchloric acid 70 %, AR 1L. 3,400
CL-252 Perchloric acid 70 %, AR (glass) 2.5L. 6,800
CL-253 Petroleum Ether, Boiling Range 40-60 OC, AR (glass) 2.5L. 1,300
CL-254 Petroleum Ether, Boiling Range 40-60 OC, AR (glass) 4L. 1,560
CL-255 o-phenanthroline Monohydrate (1-10 phenanthroline), AR 5g. 1,160
CL-256 Phenol Crystal, AR 500 g. 1,900
CL-257 Phenol Extra pure 98% 1kg. 1,600
CL-258 Phenolphthalein Indicator, AR 100g. 940
CL-259 Phenolphthalein Indicator, AR 500g. 3,500
CL-260 Phenolphthalein Indicator, Solution in 1% Ethanol 1L. 1,600
CL-261 Di-Phosphorus pentoxide (Phosphorus (V) oxide), AR 500g. 3,800
CL-262 Di-Potassium Hydrogen phosphate Anhydrous, AR 500g. 940
CL-263 Di-Potassium Hydrogen phosphate Anhydrous, AR 1kg. 1,700
CL-264 Di-Potassium Hydrogen phosphate Trihydrate, AR 500g. 1,500
CL-265 Di-Potassium Oxalate Monohydrate, AR 250g. 880
CL-266 Di-Potassium Oxalate Monohydrate, AR 500g. 1,560
CL-267 Potassium Acetate, AR 500g. 980
CL-268 Potassium Bromide, AR 500g. 1,100
CL-269 Potassium Carbonate, AR 500g. 840
CL-270 Potassium Carbonate, AR 1kg. 1,260
CL-271 Potassium Chloride, AR 1kg. 860
CL-272 Potassium Chromate, AR 500g. 1,840
CL-273 Potassium Cyanide, Extra pure 500g. 4,800
CL-274 Potassium Dichromate, AR 500g. 1,300
CL-275 Potassium Dihydrogen Phosphate, AR 500g. 660
CL-276 Potassium Dihydrogen Phosphate, AR 1kg. 1,120
CL-277 Potassium Disulfate, AR 1kg. 1,700
CL-278 Potassium Ferricyanide, AR 500g. 1,900
CL-279 Potassium Ferrocyanide, AR 500g. 1,440
CL-280 Potassium Hexachloroplatinate, AR 1g 12,400
CL-281 Potassium Hydrogen Carbonate, AR 500g. 900
CL-282 Potassium Hydrogen Phthalate, AR 500g. 2,000
CL-283 Potassium Hydrogen Phthalate, AR 1kg. 3,800
CL-284 Potassium Hydrogen Sulfate, Extra pure 500g. 780
CL-285 Potassium Hydroxide Pellets, AR 1kg. 700
CL-286 Potassium, Solution 0.1 Mol/L (0.1N) 1L. 1,100
CL-287 Potassium Hydroxide, Solution 0.5 Mol/L (0.5N) 1L. 1,000
CL-288 Potassium Hydroxide, Solution 1 Mol/L (1N) 1L. 1,100
CL-289 Potassium Iodate, Extra pure 500g. 3,800
CL-290 Potassium Iodide, AR 500g. 3,200
CL-291 Potassium Iodide, AR 1kg. 6,000
CL-292 Potassium Nitrate, AR 500g. 700
CL-293 Potassium Nitrate, AR 1kg. 1,080
CL-294 Potassium Oleate, Extra pure 250g 2,900
CL-295 Potassium Permanganate, AR 500g. 1,200
CL-296 Potassium Permanganate, Solution 0.02 Mol/L (0.1N) 1L. 1,100
CL-297 Potassium Permanganate, Solution 0.2 Mol (1N) 1L. 1,600
CL-298 Potassium Peroxodisulfate (Potassium Persulphate), AR 500g. 1,160
CL-299 Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, AR 500g. 640
CL-300 Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, AR 1kg. 1,160
CL-301 Potassium Sulfate, AR 500g. 640
CL-302 Potassium Sulfate, AR 1kg. 880
CL-303 Potassium Thiocyanate, Extra pure 500g. 1,800
CL-304 1-Propanol, AR(PE) 2.5L. 1,440
CL-305 Pyridine, AR 2.5L. 6,100
R
CL-306 Rosolic Acid 25g 5,500
S
CL-307 Salicylic Acid, AR 500g. 1,080
CL-308 Selenium Powder, AR 10g. 800
CL-309 Selenium Powder, AR 100g. 7,000
CL-310 Silver Nitrate, AR 100g. 7,500
CL-312 Silver Nitrate, Solution 0.01 Mol/L (0.01N) 1L. 3,000
CL-313 Silver Nitrate, Solution 0.02 Mol/L (0.02N) 1L. 3,000
CL-314 Silver Nitrate, Solution 0.05 Mol/L (0.05N) 1L. 3,000
CL-315 Silver Nitrate, Solution 0.1 Mol/L (0.1N) 1L. 2,300
CL-316 Silver Sulfate, AR 100g. 13,400
CL-317 Silver Sulfate, Extra pure 100g. 12,600
CL-318 Sodium Acetat Anhydrous, AR 500g. 1,160
CL-319 Sodium Acetat Anhydrous, AR 1kg. 2,100
CL-320 Sodium Acetate Trihydrate, AR 500g. 640
CL-321 Sodium Acetate Trihydrate, AR 1kg. 1,040
CL-322 Sodium Arsenite, AR 100g. 7,000
CL-323 Sodium Azide, AR 100g 2,800
CL-324 Sodium Borohydride, AR 100g 5,300
CL-325 Sodium Bromide, AR 500g. 1,100
CL-326 Sodium Carbonate Anhydrous, AR 500g. 700
CL-327 Sodium Carbonate Anhydrous, AR 1kg. 1,240
CL-328 Sodium Carbonate Decahydrate, AR 1kg. 1,300
CL-329 Sodium Chloride, AR 1kg. 280
CL-330 Sodium Dichromate Dihydrate, AR 500g. 900
CL-331 Sodium Dichromate Dihydrate, AR 1kg. 1,400
CL-332 Sodium Dihydrogen Phosphate Anhydrous, AR 500g. 1,200
CL-333 Sodium Dihydrogen Phosphate Anhydrous, AR 1kg. 2,200
CL-334 Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate , AR 500g. 740
CL-335 Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate, AR 1kg. 1,540
CL-336 Sodium Disulfite (Sodium Metabisulfite), Extra pure 1kg. 1,150
CL-337 Sodium Fluoride, AR 500g. 3,300
CL-338 Sodium Hexametaphosphate, AR 1kg. 1,400
CL-339 Sodium Hexametaphosphate, Extra pure 1kg. 1,460
CL-340 Sodium Hydrogen Carbonate, AR 500g. 700
CL-341 Sodium Hydrogen Carbonate, AR 1kg. 940
CL-342 Di-Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous, AR 500g. 760
CL-343 Di-Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous, AR 1kg. 1,400
CL-344 Di-Sodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, AR 500g. 760
CL-345 Di-Sodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, AR 1kg. 1,400
CL-346 Di-Sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate, AR 1kg. 1,360
CL-347 Di-Sodium Oxalate, AR 500g. 1,500
CL-348 Di-Sodium Oxalate, AR 1kg. 2,300
CL-349 Di-Sodium Tartrate dihydrate (Sodium tartrate), AR 500g. 2,840
CL-350 Di-Sodium Tetraborate Decahydrate (BORAX), AR 500g. 680
CL-351 Di-Sodium Tetraborate Decahydrate (BORAX), AR 1kg. 1,300
CL-352 Sodium Hydroxide Pellets, AR 500g. 360
CL-353 Sodium Hydroxide Pellets, AR 1kg. 500
CL-354 Sodium Hydroxide, Solution 0.01 Mol/L (0.01N) 1L. 1,100
CL-355 Sodium Hydroxide, Solution 0.02 Mol/L (0.02N) 1L. 1,100
CL-356 Sodium Hydroxide, Solution 0.025 Mol/L (0.025N) 1L. 1,300
CL-357 Sodium Hydroxide, Solution 0.05 Mol/L (0.05N) 1L. 1,100
CL-358 Sodium Hydroxide, Solution 0.1 Mol/L (0.1N) 1L. 560
CL-359 Sodium Hydroxide, Solution 0.2 Mol/L (0.2N) 1L. 1,100
CL-360 Sodium Hydroxide, Solution 0.25 Mol/L (0.25N) 1L. 1,100
CL-361 Sodium Hydroxide, Solution 0.5 Mol/L (0.5N) 1L. 1,100
CL-362 Sodium Hydroxide, Solution 1 Mol/L (1N) 1L. 900
CL-364 Sodium Hydroxide, Solution 5 Mol/L (5N) 1L. 1,500
CL-365 Sodium Hydroxide, Solution 6 Mol/L (6N) 1L. 1,500
CL-366 Sodium Iodide, Extra pure 500g. 6,000
CL-367 Sodium Lauryl sulfate, Exp. 500g 2,100
CL-368 Sodium Metasillcate, AR 500g 900
CL-369 Sodium Nitrate, AR 500g. 680
CL-370 Sodium Nitrate, AR 1kg. 1,200
CL-371 Sodium Nitrite, AR 500g. 700
CL-372 Sodium Nitrite, AR 1kg. 1,200
CL-373 Sodium Persulfate, AR 500g. 1,400
CL-374 Sodium Sulfate Anhydrous, AR 500g. 580
CL-375 Sodium Sulfate Anhydrous, AR 1kg. 940
CL-376 Sodium Sulfite, AR 500g 760
CL-377 Sodium Thiocyanate, AR 500g. 2,000
CL-378 Sodium Thiosulfate Anhydrous, AR 500g. 2,700
CL-379 Sodium Thiosulfate Anhydrous, AR 1kg. 4,600
CL-380 Sodium Thiosulfate Pentahydrate, AR 500g. 500
CL-381 Sodium Thiosulfate Pentahydrate, AR 1kg. 800
CL-382 Sodium Thiosulfate, Solution 0.002 Mol/L (0.002N) 1L. 1,000
CL-383 Sodium Thiosulfate, Solution, 0.01 Mol/L (0.01N) 1L. 1,000
CL-384 Sodium Thiosulfate, Solution 0.05 Mol/L (0.05N) 1L. 1,000
CL-385 Sodium Thiosulfate, Solution 0.1 Mol/L (0.1N) 1L. 720
CL-386 Sodium Thiosulfate, Solution 0.282 Mol/L (0.282N) 1L. 1,000
CL-387 Sodium Thiosulfate, Solution 0.5 Mol/L (0.5N) 1L. 1,000
CL-388 Sodium Thiosulfate, Solution 1 Mol/L (1N) 1L. 1,000
CL-389 Starch Soluble, AR 500g. 1,440
CL-390 Stearic Acid, Extra Pure 500g. 760
CL-391 D(+)-Sucrose, AR 500g. 900
CL-392 D(+)-Sucrose, AR 1kg. 1,700
CL-393 Sulfamic Acid, AR 500g. 900
CL-394 Sulfamic Acid, AR 1kg. 1,660
CL-395 Sulfanilic Acid, AR 100g. 1,660
CL-396 Sulfuric Acid, Solutions 0.05 Mol/L (0.1N) 1L. 560
CL-397 Sulfuric Acid, Solutions 0.5 Mol/L (1N) 1L. 840
CL-398 Sulfuric Acid, 50%, AR 2.5L. 900
CL-399 Sulfuric Acid, 95%-97%, AR 2.5L. 660
CL-400 Sulfuric Acid, 98%, AR 2.5L. 640
CL-401 Sulfuric Acid, 98%, AR (PE) 4L. 1,100
CL-402 Sulfuric Acid, Solutions 0.01 Mol/L (0.02N) 1L. 1,000
CL-403 Sulfuric Acid, Solutions 0.025 Mol/L (0.05N) 1L. 1,100
CL-404 Sulfuric Acid, Solutions 0.1 Mol/L (0.2N) 1L. 960
CL-405 Sulfuric Acid, Solutions 0.125 Mol/L (0.25N) 1L. 1,100
CL-406 Sulfuric Acid, Solutions 0.25 Mol/L (0.5N) 1L. 1,300
CL-407 Sulfuric Acid, Solutions 1 Mol/L (2N) 1L. 1,300
CL-408 Sulfuric Acid, Solutions 2.5 Mol/L (5N) 1L. 1,300
CL-409 Sulphanilamide, AR 100g. 1,000
T
CL-410 L (+)- Tartaric Acid, AR 500g. 2,400
CL-411 Tetrahydrofuran, AR 2.5L. 2,400
CL-412 Tetrahydrofuran, HPLC 2.5L. 4,540
CL-413 Tetrahydrofuran, HPLC 4L. 5,400
CL-414 Thiourea, AR 500g 1,040
CL-415 Tin(II) Chloride Dihydrate, AR(Stannous Chloride) 100g. 1,200
CL-416 Tin(II) Chloride Dihydrate, AR(Stannous Chloride) 250g. 1,900
CL-417 Tin (II) Chloride Dihydrate, AR(Stannous Chloride) 500g. 3,500
CL-418 Toluene, AR 2.5L. 1,160
CL-419 Toluene, AR 4L. 1,800
CL-420 Trichloroacatic acid, AR 500g 3,300
CL-421 Tri-Sodium Citrate Dihydrate, AR 500g. 800
CL-422 Tri-Sodium Phosphate Dodecahydrate, AR 500g. 640
CL-423 Tri-Sodium Phosphate Dodecahydrate, AR 1Kg. 1,200
CL-424 Tween20, Synthesis Grade 1L. 3,400
CL-425 Tween80, Extra pure 1L. 2,300
U,W,X
CL-426 Urea, AR 500g. 440
CL-427 Water HPLC 4L. 1,240
CL-428 Water HPLC 20L. 2,000
CL-429 Wijs Solution 2.5L. 3,200
CL-430 Xylene, AR 2.5L. 1,200
CL-431 Xylene, AR 4L. 1,600
CL-432 Xylenol Orange, AR 5g 1,280
Z
CL-433 Zinc Acetate Dihydrate, AR 500g. 1,160
CL-434 Zinc Chloride, AR 250g. 760
CL-435 Zinc Chloride, AR 500g. 960
CL-436 Zinc Nitrate Hexahydrate, AR 500g. 1,400
CL-437 Zinc Oxide, AR 500g. 1,100
CL-438 Zinc Oxide, AR 1kg. 1,900
CL-439 Zinc Sulfate Heptahydrate, AR 1kg. 1,300
CL-440 Zirconyl Chloride octahydrate, AR 100g 3,400